ABC kupowania

 1. Sklep internetowy www.demo.i-sklep.pl prowadzony jest przez JestesmyZajefajni sp. z o. o. z siedzibą w 411-100 Gliwice, przy ul. Daszyńskiego 1/2b
 2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. Klienta, który zawarł umowę obowiązuje regulamin który był na dzień zawarcia umowy.
 4. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Telefonicznie sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem na życzenie fakturą VAT.
 6. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze zgodnie z Tabelą opłat za dostawę.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 8. Minimalna kwota zamówienia (bez ograniczeń).
 9. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 10. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Sklepu celem założenia własnego konta.
 11. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną ze sklepu , potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 12. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub danych użytkownika, telefonicznie lub drogą mailową. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 14. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia.
 16. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało zapłacone (płatność przelewem), za pobraniem w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 17. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 18. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Należy także doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 5 dni roboczych). W wypadku zamówień nietypowych albo zamówień obejmujących towary czasowo niedostępne w magazynie, czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.
 19. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 20. Sklep. www.istyl.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie Dostawa i koszty przesyłki. Koszt przesyłki wliczony jest również w kwotę do zapłaty.
 21. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
 22. Płatność za zamówiony towar może nastąpić (przelewem) na konto, lub za (pobraniem). Bieżące formy płatności, koszty określone są na stronie Dostawa i koszty przesyłki.
 23. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera). Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wraz z wypełnionym protokołem szkody. Odbiorca przesyłki winien dokładnie opisać wadę przesyłki na protokole.