Płatność

REKLAMACJA

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie CELLFOOD zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.

Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem CELLFOOD w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz spisanie wraz z kurierem protokołu reklamacyjnego jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Ewentualną reklamację należy kierować pisemnie na adres e-mail: info@cellfood.com.pl bądź odesłać reklamowany towar wraz opisem reklamacji i dowodem zakupu (fakturą) na adres: SUPERNOVA, ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów z dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamacja rozpatrywana jest najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez sklep CELLFOOD.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

WAŻNE: Prosimy o dokładne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłki, gdyż uszkodzony w transporcie towar nie podlega zwrotowi. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu CELLFOOD pokrywa Klient. Sklep CELLFOOD nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem!


ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie CELLFOOD bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, jeśli produkt nie był używany (nie jest uszkodzony lub zniszczony oraz posiada oryginalne opakowanie).

Zwracany towar należy odesłać z opisem zwrotu i dowodem zakupu (fakturą) na adres: SUPERNOVA, ul. Kurpińskiego 9, 05-806 Komorów z dopiskiem „Zwrot”.

WAŻNE: Prosimy o dokładne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłki, gdyż uszkodzony w transporcie towar nie podlega zwrotowi. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do sklepu CELLFOOD pokrywa Klient. Sklep CELLFOOD nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem!